Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Home

Prestaties Woningcorporaties in Kaart

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een dashboard met daarin informatie in hoeverre de woningcorporaties de huidige doelstellingen (kunnen) realiseren. Het dashboard Prestaties Woningcorporaties in Kaart beoogt gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties te ondersteunen bij het maken van scherpe, concrete prestatieafspraken. Via onderstaande selectie is het mogelijk om de gemeenterapportage en corporatierapportage te bekijken.

Gemeenterapportage

Corporatierapportage