Home Prestaties Woningcorporaties in Kaart

Prestaties Woningcorporaties in Kaart

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een dashboard met daarin informatie in hoeverre de woningcorporaties de huidige doelstellingen (kunnen) realiseren.

Het dashboard gebruiken

Het dashboard beoogt gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties te ondersteunen bij het maken van scherpe, concrete prestatieafspraken. Via onderstaande selectie is het mogelijk om de landelijke rapportage, regionale rapportage, gemeenterapportage en corporatierapportage te bekijken. Selecteer bij stap 1 het niveau en selecteer bij stap 2 het gebied.

Stap 1: kies het rapportageniveau

Stap 2: kies een gebied

Achtergrondinformatie

Hieronder vind u extra informatie rondom het thema prestaties van woningcorporaties.